4.5.21

Auto Auto-Rotate v0.11.1
Yêu cầu: 4.0+
Tổng quan: Auto Auto-Rotate là một ứng dụng cực kỳ đơn giản, nó lưu trữ cài đặt tự động xoay của Android cho mỗi ứng dụng.
Auto Auto-Rotate v0.11.1

Bạn có thường tắt tự động xoay và chỉ bật nó cho một số ứng dụng không? Như thư viện của bạn hoặc ứng dụng video của bạn? Bạn có xu hướng quên tắt nó đi sau đó không? Việc đó có làm phiền bạn không?

Vậy thì Auto Auto-Rotate là ứng dụng hoàn hảo cho bạn!

Auto Auto-Rotate là mã nguồn mở và được phát hành dưới giấy phép GPLv3[1]. Hãy xem mã nguồn nếu bạn thích[2].

Quyền Android bắt buộc

▸ WRITE_SETTINGS để bật và tắt tính năng tự động xoay của Android.
▸ BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE để phát hiện việc chạy ứng dụng.
▸ REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS để đảm bảo rằng nó tiếp tục chạy trong nền.
▸ RECEIVE_BOOT_COMPLETED để tự động chạy khi thiết bị khởi động nếu được kích hoạt.
▸ PACKAGE_USAGE_STATS để lấy ứng dụng hiện đang chạy.

Lấy nó
Bạn có thể tải xuống miễn phí trong F-Droid[3]

Bản dịch

Bản dịch luôn được chào đón! :)

Ứng dụng này có sẵn để dịch dưới dạng hai dự án trên Transifex [4]


Ứng dụng này không có quảng cáo
Ảnh chụp màn hình:

0 Bình luận: