2021/01/13

NetShare v1.96 [Pro] - Vừa thu vừa phát wifi

NetShare v1.96 [Pro] - Vừa thu vừa phát wifi

NetShare v1.96 [Pro] - Vừa thu vừa phát wifi
Yêu cầu: 6.0+
Tổng quan: Tạo Điểm truy cập WiFi để chia sẻ dữ liệu di động hoặc mở rộng kết nối WiFi hiện tại của bạn giống như Bộ lặp WiFi. KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH TETHITH HOẶC Tether phí yêu cầu.

Hỗ trợ android 6 trở lên

Hoạt động trong Android 6 trở lên trong đó các tính năng hotspot / tethering bị chặn.

Bỏ qua khối liên kết / điểm nóng.

Tethering của bạn là hoàn toàn ẩn & không thể phát hiện.

Tạo Điểm truy cập WiFi di động trong khi được kết nối với mạng WiFi để chia sẻ kết nối WiFi từ thiết bị của bạn với các thiết bị khác dưới dạng Bộ lặp WiFi.


Sử dụng WiFi Tether nhanh hơn Bluetooth và các thư viện C để giúp WiFi Tether nhanh hơn bao giờ hết.

Mở rộng tín hiệu WiFi yếu Sử dụng điện thoại của bạn.

Ứng dụng này không có quảng cáo
Ảnh chụp màn hình:

0 Bình luận: