10.1.21

MQS - Quick Settings for MIUI v1.8 [AD-Free]

MQS - Quick Settings for MIUI v1.8 [AD-Free]

MQS - Quick Settings for MIUI v1.8 [AD-Free]
Yêu cầu: 8.0+
Tổng quan: Chỉ dành cho các thiết bị có MIUI ROMS!. 


Cách dễ nhất để truy cập vào menu bí mật MIUI và cài đặt chung.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Sử dụng phần mềm này có nguy cơ của riêng bạn.
Thay đổi tùy chọn hệ thống có thể làm hỏng thiết bị của bạn. Tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra thông qua việc sử dụng ứng dụng này.
Bạn đã được cảnh báo!

Ứng dụng này không có quảng cáo
Ảnh chụp màn hình:

0 Bình luận: