2021/01/10

AI Dịch - Dịch màn hình, dịch chữ trong ảnh, game v3.1.1 [Pro]

AI Dịch - Dịch màn hình, dịch chữ trong ảnh, game v3.1.1 [Pro]

AI Dịch - Dịch màn hình, dịch chữ trong ảnh, game v3.1.1 [Pro]
Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: AI Dịch giúp bạn dịch bất kỳ văn bản nào trên màn hình chỉ bằng một cú nhấp chuột.

AI Dịch hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ.
Bạn chọn một khu vực trên màn hình và các văn bản được chọn sẽ được dịch.
• Dịch văn bản trên các ứng dụng khác
• Dịch màn hình trò chơi. Phát hiện và dịch tất cả các văn bản trên ảnh.
• Dịch giọng nói
• Cho phép sao chép văn bản dịch, văn bản nguồn
• Sao chép văn bản trên màn hình, sao chép văn bản từ hình ảnh
• Sao chép văn bản từ bất kỳ ứng dụng nào
• Dịch màn hình, dịch ảnh
• Dịch truyện tranh. Dịch manga
• Quét và dịch văn bản trên màn hình
• Nhận dạng văn bản ngay trên màn hình
• Máy quét văn bản OCR trên màn hình
• Từ điển tiếng Anh, từ điển tiếng Trung, từ điển tiếng Nhật. Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt. Dịch tiếng Trung sang tiếng Việt. Dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt.
• Tra cứu các bản dịch thay thế và ý nghĩa của một từ để tìm bản dịch tốt nhất.

Ứng dụng này không có quảng cáo
Ảnh chụp màn hình:

0 Bình luận: