Wallet - Tiền, Ngân sách, Tài chính, Đồng bộ hoá v8.0.241 [Đã mở khoá]


Wallet là một ứng dụng để theo dõi các khoản thu nhập và chi phí, thân thiện với người sử dụng. Nó được thiết kế phù hợp với các nhu cầu thực tế hàng ngày. Có khả năng xử lý dữ liệu an toàn vượt trội. Các dữ liệu của bạn có thể được duy trì trên nhiều thiết bị khác nhau. Nó giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt về tài chính của bạn. Dữ liệu cũng có thể xem được trên các ứng dụng web.
Tên ứng dụng: Wallet - Tiền, Ngân sách, Tài chính, Đồng bộ hóa
Yêu cầu: 4.3+
Nhà phát hành: BudgetBakers.com
Phiên bản: v8.0.241 [Đã mở khoá]
Dung lượng: 29 M
ID gói: com.droid4you.application.wallet
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.droid4you.application.wallet

Mô tả ứng dụng:


Có gì mới:
Chế độ tối
Ngân sách mới
Sửa lỗi

Thông tin Mod:
Tính năng Premium trọn đời được mở khóa;
Vô hiệu / Xóa quyền không mong muốn + Người nhận và Dịch vụ;
Analytics / Crashlytics bị vô hiệu hóa;
Ứng dụng này không có quảng cáo
Wallet - Tiền, Ngân sách, Tài chính, Đồng bộ hóa v8.0.241 [Đã mở khoá]


GhostKiller
Dung lượng 30MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):

Post a Comment

0 Comments