PDF Utils (Merge/Reorder/Split/Extract/Watermark) v11.8 [PRO]


Một tiện ích PDF nhẹ dành riêng cho thiết bị di động. Nó rất dễ sử dụng và cung cấp nhiều cách để sửa đổi và tạo tệp PDF

Tên ứng dụng: PDF Utils (Merge/Reorder/Split/Extract/Watermark)
Yêu cầu: 5.0+
Nhà phát hành: shash9989
Phiên bản: v11.8 [Pro]
Dung lượng: 7 M
ID gói: pdf.shash.com.pdfutility
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=pdf.shash.com.pdfutility

Mô tả ứng dụng:Có gì mới:
Tất cả các tính năng là miễn phí để sử dụng. Phiên bản quảng cáo miễn phí có thể được mua từ trong ứng dụng.
# Đã sửa lỗi nén cho một số hình ảnh nhất định.
# Cập nhật bố trí bàn phím cho văn bản thành PDF.
# Màu nước có thể được thay đổi.
# Quảng cáo video được thưởng hiện cho phép 30 phút trải nghiệm Quảng cáo miễn phí.
# Sửa lỗi nhỏ

Ứng dụng này không có quảng cáo
PDF Utils (Merge/Reorder/Split/Extract/Watermark) v11.8 [PRO]


GhostKiller
Dung lượng 7MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):

Post a Comment

0 Comments