2020/07/03

N Docs – Office, Pdf, Text, Markup, Code, Ebook v5.1.0 [Mod]

N Docs – Office, Pdf, Text, Markup, Code, Ebook v5.1.0 [Mod]


N Docs cho phép bạn xem, tạo và chỉnh sửa tài liệu trên Android. Không cần kết nối internet.

Tên ứng dụng: N Docs - Office, Pdf, Text, Markup, Ebook Reader
Yêu cầu: 5.0+
Nhà phát hành: nTools
Phiên bản: v5.1.0 [Mod]
Dung lượng: 17 M
ID gói: net.sjava.docs
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sjava.docs

Mô tả ứng dụng:


Có gì mới:
* Đã sửa lỗi chủ đề và tính năng chủ đề Android 10 được hỗ trợ
* Cải tiến hiệu năng và sửa lỗi

Ứng dụng này không có quảng cáo
N Docs - Office, Pdf, Text, Markup, Ebook Reader v5.1.0 [Mod] (arm)


GhostKiller
Dung lượng 19MB
N Docs - Office, Pdf, Text, Markup, Ebook Reader v5.1.0 [Mod] (arm64)


GhostKiller
Dung lượng 19MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


0 Bình luận: