2020/06/27

NetGuard - no-root firewall v2.283 [Final] [Pro]

NetGuard - no-root firewall v2.283 [Final] [Pro]


NetGuard cung cấp các cách đơn giản và nâng cao để chặn truy cập internet - không cần root.

Các ứng dụng và địa chỉ riêng lẻ có thể được cho phép hoặc từ chối truy cập vào kết nối Wi-Fi và / hoặc di động của bạn.


Tên ứng dụng: NetGuard - no-root firewall
Yêu cầu: 5.1+
Nhà phát hành: Marcel Bokhorst
Phiên bản: v2.283 [Final] [Pro]
Dung lượng: 2.4M
ID gói: eu.faircode.netguard
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.faircode.netguard

Mô tả ứng dụng:


Có gì mới:

• Vô hiệu hóa cập nhật cho phát hành phần thứ ba

Ứng dụng này không có quảng cáo
NetGuard - no-root firewall v2.283 [Final] [Pro]


GhostKiller
Dung lượng 2.4MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


1 vài ảnh chụp màn hình :


0 Bình luận: