30.6.20

MiXplorer Silver - File Manager v6.47.2-Silver [Final]

MiXplorer Silver - File Manager v6.47.2-Silver [Final]


MiX Silver là gói Trình quản lý tệp MiXplorer và Archiver , SMB2 , Hình ảnh , Tagger , Siêu dữ liệu và PDF như một ứng dụng phải trả tiền để hỗ trợ phát triển MiXplorer.

Tên ứng dụng: MiXplorer Silver - File Manager
Yêu cầu: 2.0+
Nhà phát hành: PishroDevs
Phiên bản: v6.47.2-Silver [Final]
Dung lượng: 9 M
ID gói: com.mixplorer.silver
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mixplorer.silver

Mô tả ứng dụng:


Có gì mới:
- Thêm hỗ trợ nhãn dán hoạt hình TGS.
- Cải thiện trình xem nội dung (trình xem HTML) và thêm hỗ trợ DOCX.
- Đã thêm đọc văn bản thô từ DOCX và lưu dưới dạng DOCX trong trình chỉnh sửa Mã.
- Đã thêm 'Trích xuất vào ...' để trích xuất tài liệu lưu trữ từ các ứng dụng khác. Bạn có thể tắt 'Lưu trữ mở' khỏi cài đặt và sử dụng dưới dạng 'Trích xuất tại đây'.
- Nếu bạn đã chọn Da tối màu tích hợp. Hủy bỏ và chọn nó một lần nữa để cập nhật một số màu sắc.
- Cải thiện hiệu suất máy khách SFTP.

Ứng dụng này không có quảng cáo
MiXplorer Silver - File Manager v6.47.2-Silver [Final] (Arm)


GhostKiller
Dung lượng 8MB
MiXplorer Silver - File Manager v6.47.2-Silver [Final] (Arm64)


GhostKiller
Dung lượng 9MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


0 Bình luận: