22.6.20


Lucky patcher là một ứng dụng Android tuyệt vời cho phép bạn xóa quảng cáo khỏi các ứng dụng và trò chơi Android, sửa đổi quyền của các ứng dụng và trò chơi khác nhau, bỏ qua xác minh giấy phép của các ứng dụng cao cấp, sao lưu các ứng dụng và trò chơi đã tải xuống, xóa ứng dụng hệ thống nếu không cần thiết, sao lưu các ứng dụng đã sửa đổi vv


Tên ứng dụng: Lucky Patcher
Yêu cầu: 4.0+
Nhà phát hành: ChelpuS
Phiên bản: v8.8.0

Mô tả ứng dụng:


Có gì mới trên Lucky Patcher:

Phương pháp mới để mua bản vá inapp (Bản vá hỗ trợ cho mô phỏng InApp (Tái cấu trúc Dex));
Tối ưu hóa các mẫu quảng cáo cho quá trình vá ổn định hơn;
Supprot cho GooglePlay Inapp Library (api 10) đã được thêm;
Đã thêm nút Share vào hộp thoại sao lưu;
Bản dịch được cập nhật.


Ứng dụng này không có quảng cáo
Lucky Patcher v8.8.0


GhostKiller
Dung lượng 8MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):
0 Bình luận: