English Tenses Big Table v3.0 [Patched]


ng dụng này là phiên bản mở rộng của ứng dụng Bảng tiếng Anh với 2 mẫu động từ

Tên ứng dụng: English Tenses Big Table
Yêu cầu: 4.2+
Nhà phát hành: Key To English / Basis of English, George K.
Phiên bản: v3.0 [Patched]
Dung lượng: 2M
ID gói: ru.englishtenses.table2
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.englishtenses.table2

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
English Tenses Big Table v3.0 [Patched]


GhostKiller
Dung lượng 1.5MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


Post a Comment

0 Comments