Double Tap Screen On and Off v1.1.3.2 [Mod]


DoubleTap To Lock là một ứng dụng giúp bạn chạm hai lần vào Bật / Tắt màn hình

Từ Android 8.0, tính năng "Chạm hai lần vào màn hình" không còn hoạt động.

[Đặc tính]
+ Nghi ngờ màn hình bật
+ Nghi ngờ tắt màn hình chỉ hoạt động trên Màn hình chính và Màn hình khóa

Tên ứng dụng: Double Tap Screen On and Off
Yêu cầu: 4.2+
Nhà phát hành: Kimcy929
Phiên bản: v1.1.3.2 [Mod]
Dung lượng: 3 M
ID gói: com.kimcy929.doubletaptoscreenoff
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kimcy929.doubletaptoscreenoff

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
Double Tap Screen On and Off v1.1.3.2 [Mod]


GhostKiller
Dung lượng 3MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


Post a Comment

0 Comments