DNS Changer | Mobile Data & WiFi | IPv4 & IPv6 v1187r [Pro]


Tên ứng dụng: DNS Changer | Mobile Data & WiFi | IPv4 & IPv6
Yêu cầu: 4.2+
Tổng quan: THAY ĐỔI DNS đầu tiên và đáng tin cậy nhất thế giới dành cho Android (không có root). DNS Changer là cách dễ nhất để thay đổi DNS của bạn và kiểm tra tốc độ của các máy chủ DNS. Hoạt động mà không cần root và hoạt động cho cả WiFi và kết nối dữ liệu mạng di động.
Phiên bản: v1187r [Pro]
Dung lượng: 10 M
ID gói: com.burakgon.dnschanger
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.burakgon.dnschanger

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
DNS Changer | Mobile Data & WiFi | IPv4 & IPv6 v1187r [Pro]


GhostKiller
Dung lượng 11MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


Post a Comment

0 Comments