2020/03/23

IDM+: Music, Video, Torrent Downloader v11.3.1 [Patched]

IDM+: Music, Video, Torrent Downloader v11.3.1 [Patched]


Tên ứng dụng: IDM+: Music, Video, Torrent Downloader
Yêu cầu: 4.0+
Tổng quan: IDM+ là trình quản lý tải xuống nhanh nhất và tiên tiến nhất ( có hỗ trợ tải xuống Torrent ) có sẵn trên Android. Nó nhanh hơn tới 500% so với tải xuống thông thường.
Phiên bản: v11.3.1 [Patched]
Dung lượng: 8 M
ID gói: idm.internet.download.manager.plus
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=idm.internet.download.manager.plus

Mô tả ứng dụng:


Có gì mới:
Đã sửa lỗi tải xuống torrent
Đã sửa lỗi thiếu liên kết Làm mới tùy chọn Trình duyệt
Đã sửa lỗi chụp liên kết trên nhiều trang web
Đã sửa lỗi chọn proxy trong Trình duyệt
Đã thêm màu thanh điều hướng trong chủ đề tùy chỉnh
Đã thêm yêu cầu cấp phép thẻ SD trong Di chuyển tệp tự động
Đã thêm xác nhận để mở ứng dụng bên ngoài từ các trang web
Sửa lỗi khác và cải thiện hiệu suất

Ứng dụng này không có quảng cáo
IDM+: Music, Video, Torrent Downloader v11.3.1 [Patched] (Arm)


GhostKiller
Dung lượng 8MB
IDM+: Music, Video, Torrent Downloader v11.3.1 [Patched] (Arm64)


GhostKiller
Dung lượng 15MB
IDM+: Music, Video, Torrent Downloader v11.3.1 [Patched] (X86)


GhostKiller
Dung lượng 15MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


0 Bình luận: