Elevate - Brain Training Games v5.24.0 [Pro]


Tên ứng dụng:
Yêu cầu: 4.4+
Tổng quan: Elevate là một chương trình đào tạo não được thiết kế để cải thiện sự tập trung, kỹ năng nói, tốc độ xử lý, trí nhớ, kỹ năng toán học, v.v.
Phiên bản: v5.24.0 [Pro]
Dung lượng: Khác nhau tùy theo điện thoại
ID gói: com.wonder
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wonder


Mô tả ứng dụng:


Có gì mới:
• 300 câu hỏi được thêm vào Thu hồi tính từ, Nhanh nhẹn, Lực hấp dẫn, Kết nối và Chi tiết
• Sửa lỗi và cải tiến khác nhau trong suốt ứng dụng

Ứng dụng này không có quảng cáo
Elevate - Brain Training Games v5.24.0 [Pro] (Arm)


GhostKiller
Dung lượng 55MB
Elevate - Brain Training Games v5.24.0 [Pro] (Arm64)


GhostKiller
Dung lượng 57MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


1 vài ảnh chụp màn hình :


Post a Comment

0 Comments