Chinese Dictionary v9.0 [Đã mở khóa]


Tên ứng dụng: Chinese Dictionary
Yêu cầu: Khác nhau tùy theo điện thoại
Tổng quan: Từ điển Anh - Trung và Trung - Anh với hơn 500.000 mục từ chất lượng cao, từ vựng HSK 1 - 6, từ vựng TOCFL và TẤT CẢ mỗi 9000+ cơ sở dữ liệu ký tự Hanzi của Trung Quốc.
Phiên bản: v9.0 [Đã mở khóa]
Dung lượng: Khác nhau tùy theo điện thoại
ID gói: info.thana.dictionarychinese
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=info.thana.dictionarychinese

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
Chinese Dictionary v9.0 [Đã mở khóa]


GhostKiller
Dung lượng 67MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


Post a Comment

0 Comments