Ampere v3.27 [Final] [Pro]


Tên ứng dụng: Ampere
Yêu cầu: 4.1+
Tổng quan: Bạn đã bao giờ cảm thấy rằng một bộ sạc / cáp USB sạc thiết bị của bạn thực sự nhanh còn bộ kia thì không? Bây giờ, bạn có thể chứng minh điều này với Ampere.
Phiên bản: v3.27 [Final] [Pro]
Dung lượng: 8M
ID gói: com.gombosdev.ampere
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gombosdev.ampere

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
Ampere v3.27 [Final] [Pro]


GhostKiller
Dung lượng 8MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


Post a Comment

0 Comments