2020/03/23

Always on AMOLED | Edge Lighting v4.2.8 [Pro]

Always on AMOLED | Edge Lighting v4.2.8 [Pro]


Tên ứng dụng: Always on AMOLED | Edge Lighting
Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: Always on AMOLED | Edge Lighting sẽ cung cấp cho bạn thông tin về thông báo, đồng hồ, ngày, thời tiết hiện tại, với ánh sáng cạnh và nhiều thứ khác ngay trên màn hình của bạn mà không cần phải chạm vào điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn!
Phiên bản: v4.2.8 [Pro]
Dung lượng: 12 M
ID gói: com.newgen.alwayson
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newgen.alwayson

Mô tả ứng dụng:


Có gì mới:
V 4.2.8
- (Mới) Cài đặt điều chỉnh ánh sáng cạnh
- Sửa lỗi chiếu sáng cạnh
- Các sửa lỗi và cải tiến khác

Ứng dụng này không có quảng cáo
Always on AMOLED | Edge Lighting v4.2.8 [Pro]


GhostKiller
Dung lượng 14MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):
tdtr>


0 Bình luận: