2020/02/06

Translate On Screen v1.81 (Premium) - Dịch màn hình

Translate On Screen v1.81 (Premium) - Dịch màn hình

Translate On Screen v1.81 (Premium) - Dịch màn hình
Yêu cầu: 5.0 trở lên
Tổng quan: Dịch trên màn hình (Dịch màn hình) dịch văn bản ngay trên màn hình, Dịch mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi bạn đang lướt web, chơi trò chơi
-> Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ.


Tính năng:
+ Bong bóng dịch nổi trên màn hình
+ Dịch văn bản ngay trên màn hình điện thoại
+ Phát hiện và dịch văn bản sao chép
+ Dịch màn hình khi chơi game
+ Cho phép sao chép văn bản đã dịch

- Các tính năng khác:
+ Quét và dịch văn bản trên màn hình
+ Nhận dạng văn bản ngay trên màn hình
+ Máy quét văn bản OCR trên màn hình


0 Bình luận: