TFT: Teamfight Tactics v10.3.3071028


Tên ứng dụng: TFT: Teamfight Tactics
Yêu cầu: Khác nhau tùy theo điện thoại
Tổng quan: Tập hợp một đội quân gồm những nhà vô địch yêu thích của bạn trong Teamfight Tactics, bộ tự động chiến lược PVP từ các nhà sản xuất Liên Minh Huyền Thoại.
Phiên bản: v10.3.3071028
Dung lượng: Khác nhau tùy theo điện thoại
ID gói: com.riotgames.league.teamfighttactics
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riotgames.league.teamfighttactics

Mô tả ứng dụng:

TFT: Teamfight Tactics v10.3.3071028


GhostKiller
Dung lượng 45MB
Dự phòng


GhostKiller
Dung lượng 45MB
Dự phòng 2


GhostKiller
Dung lượng 45MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


Post a Comment

8 Comments