Phonograph Music Player v1.3.3 [Premium]


Tên ứng dụng: Phonograph Music Player
Yêu cầu: 4.1+
Tổng quan: Phonograph Music Player là trình nghe nhạc tốt nhất trên mạng...
Phiên bản: v1.3.3 [Premium]
Dung lượng: 5M
ID gói: com.kabouzeid.gramophone
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kabouzeid.gramophone

Mô tả ứng dụng:


Có gì mới?
CỐ ĐỊNH: Khả năng tương thích với Android 10 (chỉnh sửa thẻ, xóa bài hát, v.v.).
CỐ ĐỊNH: Xóa khỏi danh sách phát.
CỐ ĐỊNH: Hẹn giờ ngủ khi bật phát lại khoảng cách.
CỐ ĐỊNH: Liên kết bị hỏng.
CẢI TIẾN: Đồng bộ hóa bản dịch

Ứng dụng này không có quảng cáo

Mod by GocMod Team🌟
Phonograph Music Player v1.3.3 [Premium]


GhostKiller
Dung lượng 5MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


1 vài ảnh chụp màn hình :


Post a Comment

0 Comments