OneSync - Autosync for OneDrive v4.4.17 [Đã mở khóa]


Tên ứng dụng: OneSync - Autosync for OneDrive
Yêu cầu: Khác nhau tùy theo điện thoại
Tổng quan: Đây là cách OneDrive hoạt động trên máy tính chứ không phải trên Android.
Phiên bản: v4.4.17 [Đã mở khóa]
Dung lượng: Khác nhau tùy theo điện thoại
ID gói: com.ttxapps.onesyncv2
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttxapps.onesyncv2

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
OneSync - Autosync for OneDrive v4.4.17 [Đã mở khóa]


GhostKiller
Dung lượng 6MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


Post a Comment

0 Comments