MacroDroid - Device Automation v4.9.7.1 build 9108 [Mod]


Tên ứng dụng: MacroDroid - Device Automation
Yêu cầu: 4.2+
Tổng quan: MacroDroid là một ứng dụng cấu hình và tự động hóa nhiệm vụ tập trung nhiều vào khả năng sử dụng với giao diện người dùng đơn giản, hấp dẫn và quy trình từng bước hợp lý.
Phiên bản: v4.9.7.1 build 9108 [Mod]
Dung lượng: 26M
ID gói: com.arlosoft.macrodroid
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arlosoft.macrodroid

Mô tả ứng dụng:


Có gì mới:
Đã thêm kích hoạt Nút Media V2 (beta)
Đã sửa các vấn đề màu UI khác nhau khi chạy chế độ tối khi hệ thống không ở chế độ tối.
Đã thêm tùy chọn chế độ tối để Đặt Biến - Hộp thoại Nhắc người dùng.
Nhiều sửa chữa nhỏ khác.

Thông tin Mod:
Tính năng Pro đã được mở khóa;
Bản đồ Địa điểm làm việc;
Vô hiệu / Xóa quyền không mong muốn + Người nhận và Dịch vụ;
Analytics / Crashlytics bị vô hiệu hóa;
Tương thích AOSP.
MacroDroid - Device Automation v4.9.7.1 build 9108 [Mod]


GhostKiller
Dung lượng 26MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


1 vài ảnh chụp màn hình :


Post a Comment

0 Comments