2020/01/06

Trình nhấp tự động - Auto Clicker v3.2.10

Trình nhấp tự động - Auto Clicker v3.2.10


Tên ứng dụng: Trình nhấp tự động - Auto Clicker
Yêu cầu: 7.0+
Tổng quan: Bạn có thể đặt bất kỳ vị trí nào để nhấp hoặc vuốt bất cứ lúc nào.
Phiên bản: v3.2.10
Dung lượng: 1.3M
ID gói: com.karta.tools.autoclicker
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karta.tools.autoclicker

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
Trình nhấp tự động - Auto Clicker v3.2.10


GhostKiller
Dung lượng 2MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


0 Bình luận: