2020/01/04

TikTok – Make Your Day v14.4.5 [Mod]

TikTok – Make Your Day v14.4.5 [Mod]


Tên ứng dụng: TikTok – Make Your Day
Yêu cầu: 4.1+
Tổng quan: Trên TikTok, các video dạng ngắn rất thú vị, tự phát và chính hãng.
Phiên bản: v14.4.5 [Mod]
Dung lượng: 80 M
ID gói: com.zhiliaoapp.musically
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zhiliaoapp.musically

Mô tả ứng dụng:

Thông tin MOD:
● Xoá quảng cáo và Watermark
● Chạm Ultra
● (mới) Liên kết đến hồ sơ trong tất cả các instagram / YouTube hiện mở trong trình duyệt bên ngoài hoặc trong các ứng dụng tương ứng
● Credit: krogon500
Ứng dụng này không có quảng cáo
TikTok – Make Your Day v14.4.5 [Mod] (Arm)


GhostKiller
Dung lượng 67MB
TikTok – Make Your Day v14.4.5 [Mod] (Arm64)


GhostKiller
Dung lượng 72MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


8 comments: