2020/01/16

Send Anywhere (Truyền Tập tin) v20.1.15 [Đã mở khóa]

Send Anywhere (Truyền Tập tin) v20.1.15 [Đã mở khóa]


Tên ứng dụng:
Yêu cầu: 4.2+
Tổng quan: Send Anywhere: Chia sẻ tệp dễ dàng, nhanh chóng và không giới hạn
Phiên bản: v20.1.15 [Đã mở khoá]
Dung lượng: 23 M
ID gói: com.estmob.android.sendanywhere
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estmob.android.sendanywhere

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
Send Anywhere (Truyền Tập tin) v20.1.15 [Đã mở khóa]


GhostKiller
Dung lượng 22MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.1 vài ảnh chụp màn hình :


0 Bình luận: