2020/01/11

Qute: Command Console & Terminal Emulator v3.17 [Premium]

Qute: Command Console & Terminal Emulator v3.17 [Premium]


Tên ứng dụng: Qute: Command Console & Terminal Emulator
Yêu cầu: 4.1+
Tổng quan: Truy cập nhanh vào trình bao dòng lệnh Unix được tích hợp từ thiết bị Android của bạn.
Phiên bản: v3.17 [Premium]
Dung lượng: 2 M
ID gói: com.ddm.qute
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ddm.qute

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
Qute: Command Console & Terminal Emulator v3.17 [Premium]


GhostKiller
Dung lượng 2MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


0 Bình luận: