2020/01/10

NetGuard - no-root firewall v2.273 [Beta] [Pro]

NetGuard - no-root firewall v2.273 [Beta] [Pro]


Tên ứng dụng: NetGuard - no-root firewall
Yêu cầu: 5.1+
Tổng quan: NetGuard cung cấp các cách đơn giản và nâng cao để chặn truy cập vào internet - không cần root.
Phiên bản: v2.273 [Beta] [Pro]
Dung lượng: 2.4M
ID gói: eu.faircode.netguard
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.faircode.netguard

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
NetGuard - no-root firewall v2.273 [Beta] [Pro]


GhostKiller
Dung lượng 2.4MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


1 vài ảnh chụp màn hình :


0 Bình luận: