2020/01/10

MegaSync - Autosync for MEGA v4.4.13 [Đã mở khóa]

MegaSync - Autosync for MEGA v4.4.13 [Đã mở khóa]


Tên ứng dụng: MegaSync - Autosync for MEGA
Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: Ứng dụng này là một công cụ sao lưu và đồng bộ hóa tập tin tự động.
Phiên bản: v4.4.13 [Đã mở khóa]
Dung lượng: Khác nhau tùy theo điện thoại
ID gói: com.ttxapps.megasync
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttxapps.megasync

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
MegaSync - Autosync for MEGA v4.4.13 [Đã mở khóa]


GhostKiller
Dung lượng 6MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


0 Bình luận: