2020/01/07

Lumosity - Luyện trí não v2020.01.04.1910308 [Lifetime Subscription]

Lumosity - Luyện trí não v2020.01.04.1910308 [Lifetime Subscription]


Tên ứng dụng: Lumosity - Luyện trí não
Yêu cầu: Khác nhau tùy theo điện thoại
Tổng quan: Lumosity kết hợp 25+ game nhận thức vào chương trình rèn luyện hàng ngày để thử thách trí não, được hơn 70 triệu người trên thế giới tin dùng.
Phiên bản: v2020.01.04.1910308 [Lifetime Subscription]
Dung lượng: Khác nhau tùy theo điện thoại
ID gói: com.lumoslabs.lumosity
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumoslabs.lumosity

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
Lumosity - Luyện trí não v2020.01.04.1910308 [Lifetime Subscription]


GhostKiller
Dung lượng 87MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


0 Bình luận: