6.1.20

IPTV Pro v5.3.5 [Patched] [AOSP]

IPTV Pro v5.3.5 [Patched] [AOSP]


Tên ứng dụng: IPTV Pro
Yêu cầu: 4.2+
Tổng quan: Xem IPTV từ nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn hoặc các kênh truyền hình trực tiếp miễn phí từ bất kỳ nguồn nào khác trong các trang web.
Phiên bản: v5.3.5 [Patched] [AOSP]
Dung lượng: Khác nhau tùy theo điện thoại
ID gói: ru.iptvremote.android.iptv.pro
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iptvremote.android.iptv.pro

Mô tả ứng dụng:


Ứng dụng này không có quảng cáo
IPTV Pro v5.3.5 [Patched] [AOSP] (Arm)


GhostKiller
Dung lượng 19MB
IPTV Pro v5.3.5 [Patched] [AOSP] (Arm64)


GhostKiller
Dung lượng 20MB
IPTV Pro v5.3.5 [Patched] [AOSP] (x86)


GhostKiller
Dung lượng 21MB
IPTV Pro v5.3.5 [Patched] [AOSP] (x86_64)


GhostKiller
Dung lượng 21MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


0 Bình luận: