2020/01/11

Friendly for Facebook v4.3.25 [Đã mở khóa]

Friendly for Facebook v4.3.25 [Đã mở khóa]


Tên ứng dụng: Friendly for Facebook
Yêu cầu: 4.4+
Tổng quan: Được xây dựng như một phần mở rộng của trang web di động nhẹ, nó bảo tồn pin, lưu trữ và dữ liệu của bạn, đồng thời giúp bạn kiểm soát lại nguồn cấp tin tức của mình.
Phiên bản: v4.3.25 [Đã mở khóa]
Dung lượng: 8 M
ID gói: io.friendly
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.friendly

Mô tả ứng dụng:


Có gì mới:
Thêm chủ đề đêm / AMOLED để xem tìm kiếm
Cải thiện trình xem truyện ẩn danh
Thêm cài đặt để ẩn / hiển thị Trợ lý thân thiện
Sửa liên kết chia sẻ từ Trợ lý thân thiện
Sửa lỗi nhỏ

Ứng dụng này không có quảng cáo
Friendly for Facebook v4.3.25 [Đã mở khóa]


GhostKiller
Dung lượng 9MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình :


0 Bình luận: