2020/01/12

Bot FB v1.0.9 [Mod Fix + Việt hoá]

Bot FB v1.0.9 [Mod Fix + Việt hoá]


Tên ứng dụng: BOT FB (AutoResponder for FB Messenger - Auto Reply Bot)
Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: Tự động trả lời các tin nhắn Facebook Messenger nhận được tùy chỉnh với bot trò chuyện này. Bạn có rất nhiều cài đặt để tùy chỉnh mỗi câu trả lời tự động cho nhu cầu của bạn. Tải xuống miễn phí và ngạc nhiên với bạn bè hoặc khách hàng của bạn với bot của riêng bạn!
Phiên bản: v1.0.9 [Mod Fix + Việt hoá]
Dung lượng: 7M
ID gói: tkstudio.autoresponderforfb
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=tkstudio.autoresponderforfb


Mô tả ứng dụng:


Mod by GocMod Team 🌟
APK độc lập
Việt hoá

ỨNG DỤNG NÀY KHÔNG CÓ QUẢNG CÁO
Bot FB v1.0.9 [Mod Fix + Việt hoá]


GhostKiller
Dung lượng 7MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


1 vài ảnh chụp màn hình :


1 comment: