2020/01/09

BlockaNet: Free Proxy List v1.18 [Pro]

BlockaNet: Free Proxy List v1.18 [Pro]


Tên ứng dụng: BlockaNet: Free Proxy List
Yêu cầu: 4.1+
Tổng quan: Bộ sưu tập lớn nhất của proxy trực tuyến HTTP, SOCK4 và SOCKS5. Bằng cách định tuyến kết nối internet của bạn đến proxy từ danh sách, bạn sẽ thay đổi địa chỉ IP mà thiết bị của bạn sử dụng để kết nối với internet.
Phiên bản: v1.18 [Pro]
Dung lượng: 3 M
ID gói: com.ddm.blocknet
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ddm.blocknet

Mô tả ứng dụng:


Tính năng Mới
BlockaNet v1.18
● Improved stability
● Updated offline lists

Ứng dụng này không có quảng cáo
tải bản v1.30 pro mới nhất

Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


1 comment: