2020/01/09

AZ Screen Recorder - No Root v5.5.1 build 50190 [Premium]

AZ Screen Recorder - No Root v5.5.1 build 50190 [Premium]


Tên ứng dụng: AZ Screen Recorder - No Root
Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: AZ Screen Recorder là ứng dụng tốt nhất để ghi lại màn hình Lollipop của bạn. Nó KHÔNG yêu cầu quyền truy cập root, không giới hạn thời gian, không watermark, không có quảng cáo và rất dễ sử dụng với một hành động để bắt đầu và dừng ghi hình.
Phiên bản: v5.5.1 build 50190 [Premium]
Dung lượng: Khác nhau tùy theo điện thoại
ID gói: com.hecorat.screenrecorder.free
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.screenrecorder.free

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
AZ Screen Recorder - No Root v5.5.1 build 50190 [Premium]


GhostKiller
Dung lượng 18MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.Ảnh chụp màn hình :


0 Bình luận: