2020/01/10

Advanced English Dictionary and Thesaurus v11.1.556 [Premium]

Advanced English Dictionary and Thesaurus v11.1.556 [Premium]


Tên ứng dụng: Advanced English Dictionary and Thesaurus
Yêu cầu: 4.1+
Tổng quan: WordNet® là một cơ sở dữ liệu từ vựng lớn tiếng Anh với lên đến 140.000 bài dự thi và hơn 1,4 triệu từ , được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Khoa học nhận thức tại Đại học Princeton.
Phiên bản: v11.1.556 [Premium]
Dung lượng: 9 M
ID gói: com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.wordnet
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.wordnet

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
Advanced English Dictionary and Thesaurus v11.1.556 [Premium]


GhostKiller
Dung lượng 8MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


0 Bình luận: