6.1.20

Adguard - Block Ads Without Root v3.4.11ƞ [Nightly] [Premium]

Adguard - Block Ads Without Root v3.4.11ƞ [Nightly] [Premium]


Tên ứng dụng:
Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: AdGuard là cách tốt nhất để thoát khỏi quảng cáo xâm nhập và theo dõi trực tuyến cũng như bảo vệ thiết bị của bạn khỏi phần mềm độc hại.
Phiên bản: v3.4.11ƞ [Nightly] [Premium]
Dung lượng: Khác nhau tùy theo điện thoại
ID gói: com.adguard.android
Link CHPlay: https://adguard.comMô tả ứng dụng:


Có gì mới:
phiên bản 3,4 đêm 4 từ ngày 30 tháng 12 năm 2019
* [Khắc phục Corelibs v1.5.165] Sự cố trong khi nâng sự kiện API trình duyệt;
* [Khắc phục Corelibs v1.5.165] digid.nl.

Ứng dụng này không có quảng cáo
Adguard - Block Ads Without Root v3.4.11ƞ [Nightly] [Premium]


GhostKiller
Dung lượng 15MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.
Ảnh chụp màn hình :


0 Bình luận: