2019/12/05

Fluid Navigation Gestures 2.0-beta11 [Pro]

Fluid Navigation Gestures 2.0-beta11 [Pro]


Tên ứng dụng: Fluid Navigation Gestures
Yêu cầu: 5.1+
Tổng quan: Có hai cử chỉ chính: 'Vuốt nhanh' và 'Vuốt & Giữ' có thể di chuyển từ cạnh dưới hoặc cạnh của màn hình. Các kích hoạt bên chỉ có sẵn ở nửa dưới màn hình, cho phép bạn vẫn truy cập các menu bên ứng dụng khác.
Phiên bản: v2.0-beta11 [Pro]
Dung lượng: 7.2 M
ID gói: com.fb.fluid
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fb.fluid

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
Fluid Navigation Gestures 2.0-beta11 [Pro]


GhostKiller
Dung lượng 7MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


1 comment: