OCR Text Scanner pro : Convert an image to text v1.6.4 b121 [Patched]


Tên ứng dụng: OCR Text Scanner pro : Convert an image to text
Yêu cầu: 3.0+
Tổng quan: OCR-Text Scanner là Ứng dụng để nhận dạng văn bản từ hình ảnh nhận dạng văn bản với độ chính xác 95% đến 100% (Đối với ngôn ngữ tiếng Anh). Vui lòng kiểm tra với thiết bị của bạn.
Phiên bản: v1.6.4 b121 [Patched]
Dung lượng: 4 M
ID gói: com.offline.ocr.english.image.to.text.pro
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.offline.ocr.english.image.to.text.pro

Mô tả ứng dụng:

Ứng dụng này không có quảng cáo
OCR Text Scanner pro : Convert an image to text v1.6.4 b121 [Patched]


GhostKiller
Dung lượng 4MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Ảnh chụp màn hình (click vào ảnh để phóng to):


Post a Comment

0 Comments