Netshare - Vừa thu vừa phát wifi v1.90 [Pro]


Tên ứng dụng: Netshare - Vừa thu vừa phát wifi
Yêu cầu: Khác nhau tùy theo điện thoại
Tổng quan: Tạo WiFi Hotspot để chia sẻ dữ liệu di động hoặc mở rộng kết nối WiFi hiện tại của bạn cũng giống như một Repeater WiFi.
Phiên bản: v1.90 [Pro]
Dung lượng: Khác nhau tùy theo điện thoại
ID gói: kha.prog.mikrotik
Link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=kha.prog.mikrotik

Mô tả ứng dụng:

Đã thêm các tính năng mới cho người dùng chuyên nghiệp:
1. Hạn chế tốc độ buộc.
2. Cài đặt hẹn giờ

Ứng dụng này không có quảng cáo
Netshare - Vừa thu vừa phát wifi v1.90 [Pro]


GhostKiller
Dung lượng 400KB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


1 vài ảnh chụp màn hình :


Post a Comment

2 Comments