2019/10/08

Netshare - Vừa thu vừa phát wifi v1.80 [Pro + Việt hoá]

Netshare - Vừa thu vừa phát wifi v1.80 [Pro + Việt hoá]Tạo WiFi Hotspot để chia sẻ dữ liệu di động hoặc mở rộng kết nối WiFi hiện tại của bạn cũng giống như một Repeater WiFi.

Hỗ trợ android 6 trở lên Làm việc trong android 6 trở lên, trong đó tính năng hotspot / tethering bị chặn.
Bypass tethering / hotspot khối tethering của bạn là hoàn toàn ẩn & không thể phát hiện.
WiFi Repeater = WiFi Tether Tạo kết nối di động WiFi Hotspot khi kết nối với mạng WiFi để chia sẻ kết nối Wi-Fi từ thiết bị của bạn với các thiết bị khác như WiFi Repeater.
WiFi Tethering Sử dụng Wi-Fi Tether có tốc độ nhanh hơn Bluetooth, và các thư viện C để làm cho WiFi Tether nhanh hơn bao giờ hết.
WiFi Extender kéo dài tín hiệu WiFi yếu Sử dụng điện thoại như một Extender WiFi.

Có gì mới:
Đã sửa lỗi cho Android 10.
Đã sửa lỗi nhầm lẫn mật khẩu bằng cách thay đổi phông chữ bất cứ khi nào mật khẩu chứa ký tự 'I' hoặc 'l'.
Thêm cấu hình tự động cho proxy bằng url: http://192.168.49.1:8282.

Đã thêm các tính năng mới cho người dùng chuyên nghiệp:
1. Hạn chế tốc độ buộc.
2. Cài đặt hẹn giờ

Việt hoá by GocMod Team 🌟
Netshare - Vừa thu vừa phát wifi v1.80 [Pro]


GhostKiller
Dung lượng 400KB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


1 vài ảnh chụp màn hình :


4 comments: