U-Dictionary: Dịch & Học tiếng Anh v4.3.1 [Ad-Free]Yêu cầu: 4.1 trở lên
Tổng quan: Từ điển U cũng hoạt động Ngoại tuyến tuyệt vời. Bạn có thể tải xuống gói ngoại tuyến cho 44 ngôn ngữ, Từ điển nâng cao Collins, Từ điển WordNet, Câu song ngữ, Câu mẫu, Từ đồng nghĩa, Từ trái nghĩa, Cụm từ, v.v. Bạn có thể sử dụng U-Dictionary mà không cần internet. U-Dictionary không chỉ là từ điển ngoại tuyến tiếng Anh lớn nhất mà còn là ứng dụng tốt nhất để tham khảo ngôn ngữ, học tiếng Anh và xây dựng vốn từ vựng. U-Dictionary là người bạn đồng hành tốt nhất cho mọi nhu cầu tiếng Anh của bạn!

U-Dictionary là một ứng dụng từ điển và dịch miễn phí.

Ứng dụng Tự Cải thiện Tốt nhất của Google Play & Ứng dụng Tốt nhất của năm 2016
Giờ đây, bạn có thể dịch giữa hai ngôn ngữ bất kỳ với 108 ngôn ngữ !

U-Dictionary cung cấp các từ điển gồm 44 ngôn ngữ được phát triển ban đầu, Từ điển Nâng cao Collins, Từ điển WordNet, Câu Song ngữ, Mẫu Câu, Từ Đồng nghĩa, Từ Trái nghĩa, Cụm từ, v.v. Ngoài ra, U-Dictionary được trang bị các bài báo, trò chơi và câu đố tiếng Anh để giúp bạn tăng cường trình độ tiếng Anh của mình .

U-Dictionary không chỉ là từ điển tiếng Anh đích thực nhất mà còn là trình dịch đa ngôn ngữ mạnh mẽ . Chúng tôi đáp ứng tất cả nhu cầu dịch thuật của bạn để phù hợp với những tình huống khác nhau như học tập, làm việc và đi du lịch nước ngoài. U-dictionary cung cấp nhiều hơn một từ điển!

Tính năng của U-Dictionary:
Dịch nhiệm màu: Sử dụng nút tròn ảo để dịch trong app bất kỳ. Trò chuyện không biên giới, đọc không rào cản!
Dịch Văn bản: Dịch giữa hai ngôn ngữ bất kỳ từ 108 ngôn ngữ.
Dịch bằng Máy ảnh: Chụp ảnh có văn bản để dịch. Nhận biết 12 ngôn ngữ.
Từ điển Ngoại tuyến: Tải xuống miễn phí Gói Ngoại tuyến cho 44 ngôn ngữ và từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cụm từ, mẫu câu tiếng Anh, Từ điển Nâng cao Collins và Từ điển WordNet.
Dịch ngoại tuyến: Miễn phí tải gói dịch ngoại tuyến cho 58 ngôn ngữ. Kết hợp với Từ điển ngoại tuyến, để tra từ và dịch hoàn toàn ngoại tuyến!
Sao chép để Dịch: Sao chép bất kỳ từ hoặc câu nào trong khi duyệt, nhắn tin hoặc đọc tin tức để hiểu ý nghĩa ngay lập tức.
Màn hình Khóa Từ : Hiển thị các từ bạn chọn trên Màn hình Khóa không có mạng bằng cách truy cập gói ngoại tuyến.
Dịch Nhanh: Hiểu ý nghĩa trong thanh thông báo mà không cần mở U-Dictionary.
Từ của Tôi: Lưu các từ quan trọng vào các thư mục khác nhau. Thu thập và sửa đổi.
Phát âm tiếng Anh Hoàn hảo: Giọng Anh Anh và Anh Mỹ đích thực. Lắng nghe và học hỏi.
Mẫu Câu: Đã thu thập từ các trang web tin tức quốc tế nổi tiếng như BBC, NPR, v.v.
14 Ngôn ngữ Hiển thị : Bây giờ bạn có thể đọc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.
Từ Dành cho Hôm nay: Học từ mới mỗi ngày để mở rộng từ vựng của bạn.
Trò chơi Chữ: Trò chơi tìm từ đồng nghĩavà trò chơi chính tả. Học và chơi.
Video Hài hước: Sử dụng hoàn toàn thời gian rảnh của bạn để học tiếng Anh một cách dễ dàng và thú vị.
Câu lạc bộ Viết: Nói về các chủ đề được đưa ra mỗi tuần của chúng tôi để phát triển kỹ năng viết của bạn.

Web trên Máy tính để bàn/ Thiết bị di động: http://www.u-dictionary.com
Các bài viết từ Blog:http://udictionaryblog.wordpress.com

Liên hệ chúng tôi: Kết nối với chúng tôi trên bất kỳ Phương tiện truyền thông Xã hội nào sau đây:
https://facebook.com/UDictionary/
http://www.youtube.com/c/UDictionary
https://plus.google.com/+UDictionary
https://twitter.com/Udictionaryforu/
https://instagram.com/udictionaryforu

Mọi phản hồi, khuyến nghị và trợ giúp có thể được gửi đến:
feedback@u-dictionary.com

Đối với yêu cầu kinh doanh, vui lòng viết thư đến email nội bộ của chúng tôi:
india@u-dictionary.com / indonesia@u-dictionary.com
latam@u-dictionary.com / arabcountries@u-dictionary.com
others@u-dictionary.com

U-Dictionary: Dịch & Học tiếng Anh v4.3.1 [Ad-Free]


GhostKiller
Dung lượng 39MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


1 vài ảnh chụp màn hình :


Post a Comment

0 Comments