TLS Tunnel - Free VPN for Injection v1.5.71 [AdFree]Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: Đường hầm TLS sử dụng một giao thức đơn giản mà chúng tôi gọi là TLSVPN.

Đường hầm TLS sử dụng một giao thức đơn giản mà chúng tôi gọi là TLSVPN.
TLSVPN tạo một IP nội bộ duy nhất cho mỗi người dùng được kết nối, điều này cho phép giao tiếp giữa những người dùng trên cùng một máy chủ, chức năng này là tùy chọn và có thể chặn thông qua cài đặt ứng dụng.

Tất cả lưu lượng được tạo giữa máy khách và máy chủ được bảo vệ bằng TLSv1.3.

Thông qua ứng dụng, có thể tùy chỉnh bắt đầu kết nối (chúng tôi gọi là tiêm) với văn bản kết nối được nhập (tiêu chuẩn HTTP hoặc bất kỳ loại nào khác) hoặc đặt SNI để thực hiện bắt tay với máy chủ.
Điều này rất hữu ích để vượt qua các hạn chế do các nhà cung cấp internet hoặc bất kỳ mạng nào bạn sử dụng trong quá trình kết nối.

Mỗi người dùng được cung cấp một ID được tạo ngẫu nhiên bởi ứng dụng để kết nối với máy chủ.

Bạn có thể nhập và xuất các cài đặt phương thức kết nối.
Tệp cấu hình có phần mở rộng .tls, đây là tệp văn bản được mã hóa chứa tất cả thông tin được xác định trước khi xuất ngoại trừ phần DNS và các tùy chọn kết nối như kết nối lại và phơi nhiễm IP bên trong.
Khi xuất, bạn có thể đặt thông báo cho ai nhập và khóa nó để cài đặt phương thức không hiển thị hoặc có thể chỉnh sửa.

Có thể lưu lượng truy cập bất kỳ giao thức kết nối TCP, UDP, ICMP, IGMP.

TLS Tunnel - Free VPN for Injection v1.5.71 [AdFree]


GhostKiller
Dung lượng 12MB
Nếu nó không tự động tải xuống, xin vui lòng bấm Tải lại một lần nữa. Và nếu liên kết bị hỏng, vui lòng để lại bình luận bên dưới.


1 vài ảnh chụp màn hình :


Post a Comment

1 Comments