27.3.19

SAI (Split APKs Installer) v1.18

SAI (Split APKs Installer) v1.18


SAI là gì?
SAI (Split APKs Installer) là một ứng dụng cho phép bạn cài đặt nhiều APK như thể nó là một gói duy nhất. Điều này hữu ích để cài đặt các ứng dụng được phân phối dưới dạng Gói ứng dụng do Android không cung cấp cách tích hợp để cài đặt chúng từ các nguồn khác ngoài Google Play.

Sử dụng SAI như thế nào?
Nhấp vào nút Chọn APK APK và chọn APK cơ sở cũng như các APK cụ thể về cấu hình, sau đó nhấp vào nút Chọn Chọn để bắt đầu quá trình cài đặt.

Có gì mới

v1,18
• Hộp thoại ứng dụng mở ứng dụng đúng cách sau khi cài đặt ứng dụng với trình cài đặt đã root
• Sửa lỗi nhỏ
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

0 Bình luận: